Bộ tời (motor) cửa cuốn là bộ phận quan trọng của cửa cuốn. Là bộ phần giúp chuyển từ chuyển động của động cơ qua chuyển động của trục cửa cuốn để giúp đóng mở cửa cuốn khi có tín hiệu điều khiển từ các bộ phận khác liên quan.

bộ tời cửa cuốn

bộ tời cửa cuốn AH

4.5/5                145 đánh giá

bộ tời cửa cuốn

Bộ tời cửa cuốn AK

4.5/5                173 đánh giá

bộ tời cửa cuốn

Bộ tời cửa cuốn ARG

4.5/5                188 đánh giá

bộ tời cửa cuốn

Bộ tời S (New)

4.5/5                192 đánh giá